TRẦN VIỆT ANH ĐÃ TẠO RA 100.000.000VNĐ DƯỚI 30 NGÀY - KINH DOANH DU LỊCH

Trích Dẫn

Em chào cả nhà, sau 1 tháng cuối cùng em cũng chốt được 2 đơn 1500usd trong ngành du lịch giữa đại dịch Covid. Cảm ơn anh @Tran Manh Duc @Đặng Quang Thỏa @Cao Duc Hai và anh em SO đã hỗ trợ!!! Cảm ơn @Thao Tran đã truyền cảm hứng :3 Em thuộc nhóm đam mê nên sẽ theo đuổi du lịch, tuy nhiên sẽ trở lại với ngách Content Marketing một thời gian chờ du lịch trở lại ạ.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

ĐÂY LÀ CÔNG TY ĐƯỢC SUCCESS OCEANS TƯ VẤN & HỢP TÁC